LLIBRES

Celebrar la Misericòrdia

Els salms de la Misericòrdia

Les paràboles de la Misericòrdia

La Misericòrdia en els Pares de l'EsglésiaLa Misericòrdia en els Pares de l'Església

 

 

 

 

La confessió, sagrament de la Misericòrdia>

Els sants en la Misericòrdia

Els papes i la Misericòrdia

Les obres de Misericòrdia corporals i espirituals